Rekrutacja

Fundacja COLLEGIUM PROGRESSUS

w partnerstwie z Fundacją IWO – DORADZTWO OBYWATELSKIE

oraz

FUNDACJĄ NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYJDŹ Z DOMU”

prowadzi nabór do projektu

 

„Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny”

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY


Projekt skierowany jest do osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo) w wieku 18 – 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym* z terenu  powiatu nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz,  w szczególności:

osoby z niepełnosprawnościami, kobiety doświadczające przemocy, samotne matki

 

W ramach realizowanego projektu uczestnikom oferujemy, w zależności od ich potrzeb i zgodnie z Indywidualnym Planem Rozwoju, szeroki katalog form aktywizacji społeczno-zawodowej, m.in.:

- wsparcie wykwalifikowanej kadry,

- szkolenia, kursy zawodowe, staże.

 

 

 

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa do projektu należy złożyć

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

Można tego dokonać:

- na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym,

- osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Projektu (ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz)

- przesłać w formie elektronicznej na adres kontaktowy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 791 640 594, na stronie internetowej www.kis.fundacja-cp.pl w zakładce: Rekrutacja, a także pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zapraszamy również do naszego Biura Projektu znajdującego się na ul. Ogrodowej 39 w Nowym Sączu.

 


PLAKAT PROJEKTU


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

REGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

 

 

 

 

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego

 


* Zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.