Realizatorzy

Fundacja Collegium Progressus

Fundacja została zarejestrowana w Krakowie 20 kwietnia 2006 roku. Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju, oraz ochrony zdrowia społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza wspieranie działalności społecznej, pomocy społecznej, działalności informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym ochrony i opieki nad życiem osób chorych lub niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży, działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia osób chorych i niepełnosprawnych, jak również działanie na rzecz pomocy młodzieży poszkodowanej w wypadkach, przez co startującej z gorszej pozycji życiowej.
Poniżej przedstawiamy przykładowe projekty, które Fundacja realizowała na rzecz dzieci i młodzieży.

Więcej o fundacji: www.fundacja-cp.pl

cp

Fundacja IWO – DORADZTWO OBYWATELSKIE

Fundacja powstała w V 2015r. Działa na rzecz obywateli miasta Nowy Sącz i okolic. Prowadzi działalność w zakresie udzielania porad prawnych, obywatelskich, doradztwo zawodowe i pomoc przy podejmowaniu aktywności zawodowej. Szczególnie koncentruje
się na pomocy ofiarom przestępstw. Współpracuje z Urzędem Miejskim, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, firmą Omega Audyt w zakresie doradztwa zawodowego. W XI 2015
nawiązała współpracę i zawarła porozumienie z fundacją Hetmana J. Tarnowskiego.
Innowacyjność Fundacji polega na wykorzystaniu potencjału, wiedzy i doświadczeń zawodowych byłych funkcjonariuszy Policji.

Więcej o fundacji: www.facebook.com/fundacjaiwo

iwo

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „WYJDŹ Z DOMU”

Fundacja „Wyjdź z Domu” powstała w 2012 r. Impulsem były potrzeby osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenach wiejskich i położonych z dala od miast powiatowych. Będąc członkami Stowarzyszenia KLIKA chcieli zaszczepić ludności z terenów objętych działaniem Fundacji idee, którymi kieruje się ta organizacja. Ich celem i hasłem przewodnim jest aktywizowanie na różnych polach osób niepełnosprawnych. Pragną, by stały się prężnymi uczestnikami życia naszego społeczeństwa oraz miały wiele możliwość rozwoju. Chcą również promować i zaszczepiać ideę wolontariatu oraz pokazywać ile praca społeczna potrafi przynieść dobra, radości i umiejętności.

Więcej o fundacji: http://wyjdzzdomu.com.pl/

wyjdz